Naše práce Bytové domy a obytné soubory

NOVÉ STODŮLKY

Vytvořili jsme kompletní uliční strukturu nové čtvrti a výtvarný styl její převážné části.

  • Datum zpracování: 2004
  • Investor: Central Group. Finální podoba projektu je výsledkem týmové práce CENTRAL GROUP a.s.
  • Kapacita: 600 bytů
  • Osobnostní autorská práva: Urbanismus Eva Koláčková a Zdeněk Frey, architektura Zdeněk Frey, Petr Tyapus a další